Naval Fighter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

tàu trò chơi trong cuộn dọc, chọn máy bay bạn thích và bạn danh sách @ để tấn công các tàu và căn cứ hải quân của kẻ thù của bạn. Kế hoạch với con chuột, bắn với nút phải và phím dài spears ngư lôi.