Nautilus Escape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thoát ra khỏi tàu ngầm cổ Nautilus tìm kiếm cho tất cả các loại của các đối tượng có thể được sử dụng để trốn thoát. Sử dụng trí thông minh của bạn biết để sử dụng ở tất cả các lần.