nautilo

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một căn cứ tàu ngầm thống nhất ba yếu tố của cấu trúc. Lúc đầu, nó có vẻ dễ dàng nhưng nó sẽ trở nên phức tạp khi bạn thiếu oxy, có nhiều hang động và động vật biển xuất hiện.