Naruto Create a Character 2

Đang tải trò chơi...
Bây giờ bạn có thể tạo nhân vật của mình và kết hợp vũ trụ của Naruto chọn lọc trước trang phục, thêm tóc, cánh tay và khuôn mặt ...!, Bao gồm mắt, mũi và miệng.