Naruto Battle Grounds

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chống mọi hình thức biểu diễn kết hợp khác nhau của đấm để đánh bại kẻ thù.