Nano Tank

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều động xe tăng để có được đạt được lối ra và thu thập tất cả các ngôi sao bạn có thể. Hãy tự giúp mình để nhảy súng, di chuyển trở ngại hoặc gõ sao không thể tiếp cận.