Nano Recon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hướng dẫn các robot Nano qua các hang động bằng cách sử dụng các phím mũi tên và luôn tránh chạm vào các bức tường. Hãy theo dõi vào những tảng đá đó sẽ được rõ ràng bằng cách này và cố gắng đạt mục tiêu trước khi thời gian chạy ra ngoài.