Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hướng dẫn các robot Nano qua các hang động bằng cách sử dụng các phím mũi tên và luôn tránh chạm vào các bức tường. Hãy theo dõi vào những tảng đá đó sẽ được rõ ràng bằng cách này và cố gắng đạt mục tiêu trước khi thời gian chạy ra ngoài.