Nano Farm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Saca nhái cừu phòng thí nghiệm và ngăn chặn họ điều tra. Bạn di chuyển bằng phím mũi tên cừu cố gắng để đạt được lối ra mà không cách chạm vào hàng rào điện.