Nano Factory

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển các nền tảng cột cẩn thận không để rơi vào sự trống rỗng và tránh những nguy hiểm. Hãy thử để có được huy chương vàng trên mỗi màn hình trong việc khắc phục chúng di chuyển ít nhất có thể.