Nano Eugenics

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện các thí nghiệm khoa học với các tế bào, di chuyển con trỏ đến va chạm với các tế bào khác, nhưng chỉ một lần hoặc tiêu diệt bạn.