Nano Bot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm kiếm các phòng thí nghiệm các mảnh còn thiếu đó hoàn thành một dự án lớn. Nhảy từ nền tảng đến nền tảng với thận để không làm hỏng các robot với bẫy khác nhau.