Nail Saloon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có hai chế độ chơi khác nhau trong chế độ miễn phí bạn có thể sơn móng tay của bạn như bạn thích nó và 'Thách thức' phải sao chép cắt sửa móng tay dạy cho bạn.