Naghty Pets Care

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc những con chó mà đi đến khách sạn của bạn rửa chúng, tạo cho họ thực phẩm, peinándoles của họ và làm cho họ đánh giá như bạn đi hỏi.