Mystic Circle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Zelda-phong cách trò chơi phiêu lưu trong đó bạn phải giúp nhân vật của bạn để đạt được các mục tiêu. Tôi khuyên bạn nên nhập Trợ giúp để bạn học cách di chuyển và tấn công khác nhau, cải thiện kỹ năng của bạn tại căn cứ.