Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Great trò chơi nền tảng với Batman là nhân vật chính, phát hiện ra bí mật của batwoman. Phải mất một thời gian để tải, kiên nhẫn.