Mysterious Rings

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dành bóng tất cả các hộp của mỗi cấp, di chuyển con trỏ và nhảy bằng cách giữ phím Spacebar. Khi bạn tiến bộ trong trò chơi bạn sẽ gặp phải các loại mới của nền tảng đó sẽ cản trở mục tiêu của bạn.