My Wonderful Farm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trại này có nhiều nhiệm vụ để thực hiện; làm thế nào để nuôi dưỡng hoặc chăm sóc cho những con vật, chú ý đến các hướng dẫn để học cách làm cho họ.