My Tiger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc của cub hổ sinh ra ở sở thú. Cung cấp cho các chai, chơi với anh ta và phục vụ tất cả các nhu cầu của bạn phát triển khỏe mạnh.