Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc của cub hổ sinh ra ở sở thú. Cung cấp cho các chai, chơi với anh ta và phục vụ tất cả các nhu cầu của bạn phát triển khỏe mạnh.