My Sweet Mouse

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc hamster của bạn ăn anh, chơi với anh ta, làm sạch lồng của mình, tất cả các bạn cần để phát triển khỏe mạnh.