My Sweet Hamster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc hamster của bạn ăn anh, chơi với anh ta, làm sạch lồng của mình và các nhiệm vụ khác được hạnh phúc. Nếu bạn chăm sóc tốt, bạn có thể có nhiều chuột đồng.