My Sweet Fish

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc cá cảnh của bạn bằng cách cho họ thức ăn, chơi với chúng, làm sạch các bể cá và đem lại cho họ thuốc nếu họ là xấu.