Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc cá cảnh của bạn bằng cách cho họ thức ăn, chơi với chúng, làm sạch các bể cá và đem lại cho họ thuốc nếu họ là xấu.