Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc cá cảnh của bạn bằng cách cho họ thức ăn, chơi với chúng, làm sạch các bể cá và đem lại cho họ thuốc nếu họ là xấu.