My Sweet Dog 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đã thông qua một con chó con và bạn phải cung cấp tất cả các dịch vụ chăm sóc để phát triển. Khi lớn tuổi hơn bạn sẽ giáo dục bạn và đưa bạn đến cuộc thi.