Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bunny trông sau khi gặp gỡ tất cả các nhu cầu của bạn để bạn có được hạnh phúc và khỏe mạnh. Dale ăn, uống, chơi với anh ta hoặc làm sạch lồng của mình khi cần thiết.