My Sweet Bird

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc con vẹt của bạn làm sạch lồng, cho ăn và uống, đưa anh ta đến bác sĩ thú y hoặc làm cho giấc ngủ trong tổ của mình.