My Sweet Baby

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chăm sóc em bé có tính đến sức khỏe của họ, giáo dục, giải trí, vv ... Nhận ở mỗi cấp độ đạt được vị trí họ yêu cầu và bạn có tiền mua quần áo hay đồ chơi.