My Sweet Baby 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Em bé chăm sóc có tính đến nhu cầu của họ như thực phẩm, y tế, vệ sinh, giáo dục, vv ... click vào nó để xem nó như thế nào và có được tình trạng mà bạn được hỏi ở mỗi cấp. Nhận tiền để mua quần áo, sách và các đối tượng khác.