My Romantic Town

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo ra một thành phố siêu lãng mạn để kỷ niệm đám cưới đẹp nhất. Bạn có tất cả các loại của các tòa nhà, bạn có thể tạo ra các con sông, cây nơi và tất cả các loại của các nguyên tố.