My Pizza Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có hai chế độ chơi, một nơi bạn có để phục vụ khách hàng pizza phục vụ pizza họ yêu cầu hoặc chế độ miễn phí mà bạn tạo ra công thức nấu ăn của riêng bạn.