Đang tải trò chơi...

Trò Chơi Bóng Đá Hơn trò chơi bóng Đá

Trò Chơi Đua Xe ô Tô Hơn trò chơi Đua xe ô tô

Sự miêu tả

Bạn đã được mời đến một bữa tiệc lớn và bạn có quần áo mới để mặc. Có gì làm gì?. Dễ dàng, lấy quần áo cũ và sử dụng kéo, kim, sợi và nhuộm, biến chúng thành quần áo mới, và tất nhiên, rất thoải mái.