My New Town

Đang tải trò chơi...
Tạo một thành phố với nhà chọc trời hoặc đặt một khá đường làng, các tòa nhà và tất cả các loại mặt hàng để trang trí. Đừng quên đặt con người và động vật để làm sống động.