My New Room

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp ba bạn cùng phòng để trang trí lại. Bạn có thể thay đổi màu sắc của các bức tường và sàn nhà, còn đồ nội thất và thậm chí làm cho các thiết kế của riêng bạn. Nếu bạn có thắc mắc bấm vào thẩm vấn của mỗi biểu tượng.