My Little Pony Princess Luna

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi bạn hỏi mẹ của bạn rằng bạn mua một "Little Pony", đó là không bao giờ bạn muốn. Bây giờ bạn có cơ hội để làm của riêng của bạn dựa trên các "công chúa mặt trăng" trong người.