My Little Pony Hair Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn ngựa nhỏ mà bạn thích và hoạt động bằng cách làm thay đổi diện mạo của nó. Thay đổi màu tóc, gắn kết, biến nó thành một con kỳ lân và làm cho nó một sinh vật tuyệt vời và thần thánh.