My Little Pony Design Contest

Đang tải trò chơi...
Chọn ưa thích của bạn để tham gia vào một con ngựa thiết kế thời trang cạnh tranh. Chọn trang phục, rút ​​ra những mô hình để cắt và may sau đó. Và chỉ chờ đợi số điểm ban giám khảo.