My Little Pony Design Contest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chọn ưa thích của bạn để tham gia vào một con ngựa thiết kế thời trang cạnh tranh. Chọn trang phục, rút ​​ra những mô hình để cắt và may sau đó. Và chỉ chờ đợi số điểm ban giám khảo.