Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trong thế giới của My Little Pony tất cả các cư dân của nó sống trong hạnh phúc vĩnh viễn. Sing, họ cười và nhảy không mệt mỏi với vũ đạo tuyệt vời mà bạn có thể xử lý.