Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông bảo vệ nhà vua và con quái vật của mình tấn công các vị vua của đối phương và quân đội của họ. Tạo chiến sĩ với khả năng khác nhau để hoàn thành chúng trước khi họ đối xử với bạn.