My Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ đất của cuộc xâm lược sao Hỏa với bắn xe tăng của bạn. Hãy bắn tung lên những bức tường và đạt tàu đạt được với một hàng rào bảo vệ.