My Horse Farm

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một trang trại ngựa mà bạn quan tâm bằng cách cho họ nước, thực phẩm và tất cả mọi thứ họ yêu cầu. Với số tiền bạn kiếm được bạn có thể mua nhiều con ngựa, chuồng thoải mái hơn.