My Hello Kitty Rain Boots

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp cô gái xinh đẹp này có ủng đi mưa theo màu sắc và hình dạng của Hello Kitty. Chọn phong cách, màu sắc và trang trí. Sau khi hoàn thành, complementalo quần áo mà không xung đột.