My Funny Ape

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người chăm sóc của con tinh tinh vườn thú và phải chăm sóc cho các con khỉ sơ sinh. Cung cấp cho các chai khi được yêu cầu, đưa nó đến bác sĩ thú y, duérmelo và cung cấp cho nhiều tình cảm để phát triển khỏe mạnh.