Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là người chăm sóc của con tinh tinh vườn thú và phải chăm sóc cho các con khỉ sơ sinh. Cung cấp cho các chai khi được yêu cầu, đưa nó đến bác sĩ thú y, duérmelo và cung cấp cho nhiều tình cảm để phát triển khỏe mạnh.