My First Diary

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp cô gái này để trang trí trong ngày đầu tiên của họ. Chọn màu sắc, hình vẽ hoặc dập bạn thích cho trang bìa và thêm các đồ trang trí mà bạn thích. Bạn cũng có thể trang trí nhà của bạn trong ngày sinh nhật của bạn.