My Dragon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc của con rồng này để phát triển khỏe mạnh và mạnh mẽ. Cung cấp cho các chai khi được nhắc nhở, đặt tiêm chạm vào anh ấy và không quên cung cấp cho rất nhiều tình cảm.