Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc của con rồng này để phát triển khỏe mạnh và mạnh mẽ. Cung cấp cho các chai khi được nhắc nhở, đặt tiêm chạm vào anh ấy và không quên cung cấp cho rất nhiều tình cảm.