Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Bạn là người chăm sóc của những chú cá heo tại vườn thú và phải thực hành thủ đoạn khác nhau để làm cho cá heo của bạn trong chương trình. Các tốt hơn các thủ đoạn là người xem hạnh phúc hơn.