My Dolphin Show 2

Đang tải trò chơi...
Bạn là người chăm sóc của những chú cá heo tại vườn thú và phải thực hành thủ đoạn khác nhau để làm cho cá heo của bạn trong chương trình. Các tốt hơn các thủ đoạn là người xem hạnh phúc hơn.