Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc con chó con để phát triển khỏe mạnh, cung cấp cho các chai, pésale để xem nếu nó được phát triển tốt, cho tình yêu và để cho anh ta ngủ.