Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc con chó con để phát triển khỏe mạnh, cung cấp cho các chai, pésale để xem nếu nó được phát triển tốt, cho tình yêu và để cho anh ta ngủ.