Mutant Hamsters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một số con chuột đột biến đã trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm và bạn phải giết chúng trước khi chúng làm cho các ngươi bằng khoai tây ném, tìm kiếm sự sống trong các hộp mà đi tìm bạn.