Mustang Dogfight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chỉ đạo máy bay của bạn với con chuột và bắn kẻ thù của bạn bằng cách nhấn vào nút chuột trái để thay đổi vũ khí ấn 1-2. Ngăn chặn tiêu diệt bạn và hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau của trò chơi.