Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để trở thành một phần của Sue đi kèm trong buổi hòa nhạc, bạn nên biết chỉ quản lý ban nhạc tambourine. Tự kiểm tra và tìm ra nếu bạn có đủ điều kiện.