Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Để trở thành một phần của Sue đi kèm trong buổi hòa nhạc, bạn nên biết chỉ quản lý ban nhạc tambourine. Tự kiểm tra và tìm ra nếu bạn có đủ điều kiện.