Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Để trở thành một phần của Sue đi kèm trong buổi hòa nhạc, bạn nên biết chỉ quản lý ban nhạc tambourine. Tự kiểm tra và tìm ra nếu bạn có đủ điều kiện.