Mushroomer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi nền tảng thú vị mà bạn kiểm soát một thượng cổ trong tìm kiếm của nấm có tất cả thông qua rừng để cấp độ tiếp theo.