Mushroom Madness

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ nấm trong vườn của bạn từ các cuộc tấn công của nhím, gấu và các loài chim. Bạn sẽ bắt đầu đánh chúng và sau đó nhận được vũ khí hiệu quả hơn, chẳng hạn như súng hoặc bom.