Mushberry Treehouse

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó phục vụ các loại nước mà yêu cầu khách hàng thanh-cây của bạn. Đầu tiên chọn trái cây, sau đó tritúralas và cuối cùng chọn tàu khách hàng ưa thích.